nowocoat logo

StoneCover WB

Produktbeskrivelse

StoneCover er et unikt produkt på basis af vandfortyndbart siloxan og nano aktivstoffer til pleje og vedligeholdelse af mineralske overflader, fliser og sten i beton. StoneCover er baseret på den absolut nyeste nanoteknologi og trænger dybt ind i og forbinder sig aktivt til overfladen, som forbedres på en lang række punkter. Kan anvendes på nye og gamle materialer. Frisker overfladen op og trækker den oprindelige farve frem. Hindrer effektivt fugt og vandindtrængning. Vanskeliggør begroning og grøn samt sort misfarvning, da der ikke er det nødvendige vand til stede. Reducerer muligheden for at smuds og andet skidt kan hæfte på overfladen. Forebygger hvide overfladepletter fra saltudblomstring på nyere overflader. Forhindrer at overfladen og materialet frostsprænges og nedbrydes. Tåler rengøring og afvaskning. Bevarer ovenstående egenskaber i 5-10 år. Er diffusionsåben.

Anvendelse

StoneCover kan påføres direkte på overflader, som er yngre end 1 år. Såfremt de er ældre, skal de rengøres grundigt med spuling af vand og mekanisk eller manuel rengøring med en stiv børste eller med højtryksrenser. Overflader med misfarvning og begroning af alger og mos behandles før og efter afrensning med StoneCleaner og spules til sidst grundigt med rent vant. Det samme gælder stærkt tilsmudsede overflader. Når overfladen er synlig og mærkbar tør, efter ca. 1 døgn afhængig af vejr, vind og temperatur, er den klar til behandling af StoneCover.

StoneCover påføres den nye eller afrensede og tørre overflade i rimelige mængder med en bred pensel, eller bedst en lavtrykssprøjte (max 10 bar) eller lign. Der skal påføres ca. 1 liter StoneCover pr. 4-5 kvm., afhængig af overfladens alder, beskaffenhed og sugeevne. En påføring er nok til normale overflader, men ønsker man at påføre en ekstra gang, skal dette ske indenfor max. 1 time efter den første påføring (altså vådt i vådt), da overfladen ellers allerede har dannet en barriere, som hindrer den ekstra påføring.

 

Farve: Farveløs
Tørretid: Ca. 1 time med 20 gr. C og 60% relativ fugtighed, med færdsel efter 3 timer og gennemhærdet efter 6-8 døgn ved 20 gr. C.
Rækkeevne: 1 ltr. rækker 4-5 kvm.
Fortynding: Anvendes ufortyndet.
Rengøring: Redskaber rengøres grundigt i varmt sæbevand.
Opbevaring: Opbevares tørt og frostfrit, samt utilgængeligt for børn.
Sikkerhedsregler: Malkode: 00-1 (93)
Emballage: 25 ltr.

 

OBS: Foretag altid prøveopstrøg for produktet og overfladens forenelighed.

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.