nowocoat logo

Globalt miljø-gennembrud for bæredygtig dansk farve- og lakvirksomhed

Nowocoat har som den første danske farve- og lak virksomhed opnået international certificering hos DNV efter FN’s 17 verdensmål.

 

b

”Vi tager stilling. Vi gør en indsats, og jeg synes, det i dag er vores pligt som virksomhedsejere. Nowocoat har fokus på bæredygtighed, og hvordan vi alle kan gøre verden til et bedre sted. Vi vil gerne opføre os ordentligt, og det tror jeg investorer, medarbejdere og ikke mindst kunderne forventer af os. Vi er stolte over at være firstmovers i den danske farve- og lakbranche med den nye certificering i FN’s verdensmål.” siger medejer og bestyrelsesmedlem Nina Reinert.

"DNV's Verdensmålscertificering viser, at Nowocoat har valgt ikke bare at forpligtige sig til de udvalgte verdensmål, men at de proaktivt sætter sig mål for, hvad de vil opnå med planer, som er integreret i deres forretning, og som kan dokumenteres overfor os. Nowocoat er dermed kommet ind i en eksklusiv klub af danske virksomheder, der ikke bare siger, de arbejder med målene, men som også kan bevise, at de når deres mål," siger salgschef Kåre Appel Weng, DNV. Han tilføjer: "DNV's Verdensmålscertificering er harmoniseret med ISO's High Level Structure. Det betyder, at Nowocoat har integreret deres arbejde med FN's Verdensmål i deres eksisterende ledelsessystem, som DNV har certificeret i mere end 15 år. Det gør det meget nemmere i praksis at arbejde med målene og få dem indarbejdet i de daglige rutiner og processer.”

Bæredygtig udvikling er et vigtigt element for al udvikling hos Nowocoat Industrial A/S og en integreret del af virksomhedens ledelsessystem. Nowocoat arbejder systematisk med miljø og kvalitetsstyring, og virksomheden er allerede certificeret efter ISO 9001 og 14001.

”Som en integreret del af dette arbejde arbejder vi også̊ med FN’s 17 verdensmål, de såkaldte Sustainable Development Goals, der normalt omtales som SDG. Vi har især fokus på de mål, der handler om sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst, og ansvarligt forbrug og produktion. Men hele tankegangen om ordentlige forhold fra start til slut for mennesker, produkter, sundhed og miljø er vigtige elementer for os. Derfor er det naturligt for os at arbejde med de tre udvalgte verdensmål, og jeg er utrolig stolt over og glad for, at vi nu er blevet certificeret, og jeg er overbevist om, at den nye anerkendelse vil bidrage effektivt til at sikre udvikling og bæredygtige løsninger her hos Nowocoat til gavn for mennesker og miljø,” pointerer Ole Enevold Jensen, adm. direktør, Nowocoat.

 

Bæredygtige og miljørigtige produkter

Nowocoat udtrykker blandt andet sine ambitioner i forhold til verdensmålene gennem specifikke miljø- og kvalitetsmål, som for 2021 eksempelvis omhandler et unikt og godkendt algebekæmpelsesmiddel til erstatning for produkter, der sælges i markedet, men som ifølge Nowocoat er ulovlige i brugssituationen.

”Vores mål er, at produktet vil være at finde i 80 pct. af alle Danmarks ca. 500 byggemarkeder og havecentre i 2021. Forbruget af ulovlige midler er på årligt ca. 40 mio. liter. Vores godkendte algebekæmpelsesmiddel forventes at konvertere minimum fem pct. af markedet, svarende til et forventet salg på ikke under 2 mio. liter i 2021, ” forudser Ole Enevold Jensen. Han fremhæver desuden virksomhedens såkaldte tagmaling, der er certificeret under DGNB som et særligt bæredygtighedsmærke. Produktet UV Lak er desuden klar på markedet. Produktet skal erstatte opløsningsmiddelholdige lakker og medføre en reduktion af miljøskadelig udledning og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Nowocoat købte tidligere i år den svenske farvevirksomhed Rötmotaverken som led i en strategi for bæredygtige produkter. Nowocoat har desuden etableret et nyt globalt system, som samler og styrer alle opgaver worldwide, og dette system skal sikre bedre styring af ressourcer og flow i løsningen af opgaver, som vil skabe et bedre arbejdsmiljø og trivsel for den enkelte medarbejder.

 

Bæredygtig udvikling og sikre jobs

Ole Enevold Jensen slår fast, at det er udvikling og innovation, der driver processen hos Nowocoat. Ansvarligt forbrug og produktion er drivkraften. ”Vi arbejder systematisk med en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemi, produkter og affald i vores produktion. Derfor går vi efter bæredygtige mærker som Ecolabel og DGNB, eller vi udvikler en UV-lak som medfører en massiv reduktion i udledning af flygtige organiske opløsningsmidler. Processen går hånd-i-hånd med ordentlige, sikre jobs, sundhed og trivsel og mindre udsættelse for farlige kemikalier. Vi bruger mange ressourcer på at engagere, lede og støtte vores medarbejdere i bæredygtig udvikling. Vores Code of Conduct er sendt ud til alle leverandører, og vi sikrer gennem dialog, at alle arbejder med dette sæt af etiske regler,” påpeger Ole Enevold Jensen, adm. direktør, Nowocoat


b2

Om Nowocoat Industrial

 • Nowocoat Industrial A/S er en innovativ farve- og lakfabrik med en portefølje af funktionel og holdbar coating til mineral-, træ- og metaloverflader til industriel brug.
 • Virksomheden har 36 ansatte, hovedkontor og produktion i Kolding og medarbejdere ansat i Polen, Kina og Vietnam.
 • I 2019 overtog Nowocoat Industrial virksomheden Lurrell Industries.
 • 80 pct. af produktionen eksporteres til markeder i Nordeuropa og Asien.
 • Forventet omsætning 2021: 220 mio. kr.
 • Forventet resultat 2021: +40 mio. kr. før skat
 • Underleverandør til kunder som IKEA, Jysk, Wal-Mart og K-Markt.
 • Nowocoat har i år opkøbt svenske AB Rötmotaverken, der har produceret og udviklet specialprodukter til farveindustrien siden 1920’erne. Virksomheden omsætter for 70 mio. Skr. og beskæftiger 20 ansatte.

Om DNV og Verdensmålscertificeringen

 • Verdensmålscertificeringen blev lanceret i 2019, og siden er tæt på 20 danske virksomheder blevet certificeret efter kravene.
 • Kravene er harmoniseret med ISO’s High Level Structure og kan derfor integreres i virksomhedernes eksisterende ledelsessystemer.
 • En certificering kræver, at virksomheden overfor DNV kan dokumentere, at de har forpligtigtet sig til konkrete mål i relation til FN’s Verdensmål, at de har lavet konkrete planer for at forbedre deres påvirkning ift. FN’s Verdensmål, og at de kan dokumentere fremdrift og konkrete resultater.
 • DNV gennemfører mindst et årligt kontrolbesøg på virksomheden for at sikre, at virksomheden løbende arbejder med at forbedre sig og fortsat overholder kravene.
 • DNV Business Assurance er et af verdens førende certificerende organer med aktiviteter i mere end 100 lande og fem kontorer i Danmark.

Danish firm Nowocoat is continuing its growth and has increased its turnover by more than 50 percent and DKK 70 million after acquisitions in Sweden

Danish, family-owned paint and lacquer manufacturer Nowo- coat Industrial A/S is continuing its massive growth and has already reached a turnover in excess of DKK 220 million this year. The background for this development is an ag- gressive marketing strategy based on high quality, service, and patented, environmentally friendly and sustainable products. An additional acquisition will be announced shortly.

 

After intense negotiations over the summer, Swedish paint and varnish factory AB Rötmotaverken is now part of Danish growth company Nowocoat Industrial A/S, which is based in Kolding. Nowocoat is thus cementing its growth strategy and has already reached a turnover of DKK 220 million in 2021, just seven years after the company’s establishment.

Skaermbillede_2021-08-18_kl._14.31.23.png

“From the beginning, we have focused on growth and earn- ings,” says Ole E. Jensen, CEO of Nowocoat Industrial A/S, announcing another acquisition in 2021, which will increase total revenue to DKK 350 million in 2022. “We have a healthy business with available capacity and finances that give us good business opportunities. We will use this to our advan- tage when the opportunity arises,” Ole E. Jensen states.

 

Nowocoat Industrial A/S will provide AB Rötmotaverken with more and new resources in the form of know-how, invest- ments and synergies. The company will continue to operate at its current address in Sweden, and AB Rötmotaverken’s CEO, Conny Alfsson, will continue to be responsible for day- to-day operations, sales and development.

 

Skaermbillede_2021-08-18_kl._14.31.30.png

“The merger will strengthen both companies. With Nowocoat Industrial, we can accommodate and deliver on more specific enquiries. The market is characterised by few very large actors, and this subjects customers to some limitations – not least in hardware stores and the consumer market. Often, suppliers more or less dictate the conditions under which the collab- oration is to take place, and with the increased capacity and the new products we will have available through our connec- tion to Nowocoat Industrial, in the future we will be able to service hardware stores significantly better and thus provide them with a higher degree of freedom in their purchases,” Conny Alfsson emphasises.

 

New business opportunities created the interest in taking over the Swedish company. “The acquisition of AB Rötmota- verken is a strategic investment that is about much more than increasing our volume in the market. The company offers products for both the industrial and consumer markets, and their sales channels for hardware stores in the Nordic region and their physical location give us advantages that we do not have in Kolding today. On the other hand, we now have a larger capacity, a wider product range and better facilities as well as innovation and know-how within functional sur- face treatment, which can greatly strengthen the business in Sweden,” Ole E. Jensen points out.

 

Skaermbillede_2021-08-18_kl._14.31.39.png

Nowocoat Industrial A/S expects to create further growth in both companies and win market shares following the ac- quisition of AB Rötmotaverken through, among other things, a common focus on sustainability.

 

“Technologically and scientifically, Nowocoat Industrial has very strong competences which will strengthen our position vis-à-vis consumers,” says Conny Alfsson, and is backed by Ole E. Jensen: “The consumer market is a growing market, and as consumers are becoming more aware of effective, du- rable and environmentally friendly alternatives to the wood protection, algae remover, wall paint or floor varnish they use today, I am sure we will stand strong in this market as well.”

 

About Nowocoat Industrial

> Nowocoat Industrial A/S is an
innovative paint- and lacquer
factory with a product portfolio
of functional and durable coatings
for mineral, wood and metal surfaces for industrial use.

> The company is headquartered and has its production
in Kolding, with employees in Poland, China and Vietnam.

> In 2019, Nowocoat Industrial A/S took over Lurrell Industries.

> Nowocoat Industrial A/S is environmentally certified according to ISO 9001 and ISO 14001.

> 80 percent of production is exported to markets in Northern Europe and Asia.

> Revenue 2020: DKK 123 million.

> Profits 2020: DKK 26.3 million before tax.

> Number of employees 2021: 36.

> Subcontractor for customers such as IKEA, Jysk, WallMart and K-Markt.

> AB Rötmotaverken has been producing and developing special products for the paint industry since the 1920s. In 2020, the company had a turnover of SEK 70 million, employing 20 people.

 

For further information: Contact Director Ole E. Jensen byphoneon+4530303234
or by email at:

 

Huge market for innovative solutions with Coolingpaint from Nowocoat

Danish political party Venstre’s member of the Euroean Parliament’s environmental group, Linea Søgaard- Lidell, described Coolingpaint as ”incredibly smart” after today’s visit to Danish paint and lacquer manufacturer Nowocoat in Kolding – something of a growth phenomenon in Danish industry.

 

“It is clear that we will face massive challenges with heating and cooling buildings if we are to achieve our ambitious climate goals. I am sure that ahugemarket awaits thesolution developed by Nowocoat,andI am generally impressed by the level of innovation I experienced at Nowocoat. This bodes well for the future,” says Linea Søgaard-Lidell.

 

COOLINGPAINT isapatented and innovative paint that reflects 70% of the sun’s infrared rays and reduces the surface absorption of heat by as much as 20% thanks to microscopic mirrors added to the pigments.

 

Nowocoat invitedLineaSøgaard-Lidellfora visitso that she could experience first-handtheserelevant solutions in the effort to meet the adopted environmental goals.

 

“Our Coolingpaint could be a good solution for saving money and cutting CO2 emissions from existing buildings. The product has been developed through new lines ofthinkingandinnovation, disciplinesnthat we have mastered, and the creation of sustainable paints has long been part of our DNA. Right now, the times are working in our favour,and we are ready to offer a thoroughly tested range of products for woodwork, facades and roofs,” says Chairman of the Board Nina Reinert of Nowocoat.

 

Coolingpaintwill benefit private customers and be part of large-scale solutions forindustrial buildings, offices and businesses with air conditioning, and there are many reasons to choose Coolingpaint. First of all, it will result in reduced CO2 emissions from cooling. Coolingpaint ensures that the temperature of the treated surface does not become excessively high, and because it requires more energy to cool a building than to heat it, the product can help reduce the ever-increasing CO2 emissions from cooling.

 

Secondly, the product provides unique protection. Coolingpaint protects the treated surface from the sun’s damaging infrared rays, and has been quality tested to international standards for consumption per area and covering power, UV stability, adhesion, peeling, blistering, cracking, high weather resistance, fungal and algae growth, gloss and colour change.

 

The product is labelled with the EU flower, which guarantees that the product meets strict environmental requirements at all stages of its life cycle. This means that Coolingpaint does not contain heavy metals, plasticisers or harmful amounts of solvents.

 

Finally, it shouldbe emphasised that theproduct is a result of a patented technology. Nowocoat’s US patent is called Solvent-free Infrared Reflective Surface Coating and this covers both the construction and process.

 

The product from Nowocoat is the culmination of several years of development based on the Stealth technology known from and developed by the US military.

 

Ulrik Soll is managing Nowocoat’s growth in Asia with sustainable coating products

Ulrik Soll is the manager of Nowocoat’s new office in Vietnam. He has extensive local industry experience and is a familiar face in the region, having spent 14 years in Vietnam working for other companies in this field. “Currently we are engaged in close dialogues with 30-40 local furniture manufacturers, and I am also looking for warehouse facilities, somewhere that we can mix paint and set up a laboratory. With our sustainable and environmentally friendly products, Nowocoat represents something unique in this region and we have a bright future ahead of us,” says Ulrik Soll, who expects that the office will grow to employ around 20 people in the near future. Right now, he is looking for competent salespeople and technical staff.

 

The Asian office is Vietnam has been established under the name Lurrell Sustainable Solutions, and the staff consists of industry professionals who know the Asian markets, customers and local challenges.

 

“Customers such as IKEA have shown the way. Therefore, we are betting on winning market share as a high-tech producer of sustainable and environmentally friendly coatings for professional and industrial use in the Asian markets. Many East Asian countries are lagging behind in these areas, so that is why we established ourselves in Vietnam,” says Ole Enevold Jensen, the CEO of Nowocoat.

 

Nowocoat supplies sustainable and responsible solutions to the rapidly growing Asian furniture industry. Today, customers require coatings that comply with all international standards. It is not enough that the products just comply with existing standards - the production processes and working environment also need to be up to a certain standard.

 

“Sustainable production processes and a good working environment will actively contribute to taking the Asian furniture industry to the next level,” says Ole Enevold Jensen, and the Chairman of the Board, Nina Reinert, also notes that the new ‘base’ in Asia is just one of many initiatives that will keep driving Nowocoat’s ambitious growth trajectory.

 

With innovative products such as coatings for concrete, metals and wood, Nowocoat has become a global success story and gained the certifications needed to ensure that it is in a strong position when it comes to, for example, supplying the kitchen industry and a large number of recognised Danish furniture brands and international design companies such as the Swedish Ikea.

 

 

Read more about Nowocoat and its Asian ventures at www.nowocoat.com and www.lurrell.com

asia april 2021 

Dansk coating-innovation får ny base i Sydøstasien

Med en strategisk satsning styrker den højteknologiske producent af bæredygtig og miljørigtig coating til professionel og industriel brug, Nowocoat, nu sin position på de asiatiske markeder. Pandemien og de aktuelle rejsebegrænsninger har fremskyndet etableringen af kontor i Sydøstasien – en satsning som er båret af et mål om at løfte bæredygtighed og miljøbevidsthed gennem nærhed, vidensdeling og korte reaktionstider.

 

En unik passion for at sætte en ny bæredygtig dagsorden i branchen og tilgå markedet med strategiske satsninger båret af nærvær, fleksibilitet og innovation på alle fronter var afsættet, da farve- og lakproducenten Nowocoat for ca, 6 år siden frasolgte hovedparten af sine aktiviteter og indledte en ny ambitiøs rejse.

 

Fra dag ét havde virksomheden fokus på kontinuerligt at forme et velfunderet hold af innovative specialister på alle positioner og skabe et specialistteam, der med afsæt i fokuseret udvikling af grønne, bæredygtige løsninger skulle bære Nowocoats aggressive vækststrategi. Og det er lykkes. Med innovative Green Tech produkter til coating af bl.a. beton, metaller og træ har virksomheden nået ambitiøse landevindinger og står i dag med certificeringer, der sikrer en stærk position som underleverandør til bl.a. køkkenindustrien, en lang række anerkendte danske møbelbrands – og ikke mindst internationale designvirksomheder, herunder svenske Ikea, som arbejder med en af verdens mest detaljerede og krævende miljømanualer. Ikke blot i eget navn – men også under det anerkendte brand, Lurrell Sustainable Solutions, som de seneste 2 år har været en integreret del af Nowocoat.

 

På det internationale marked den danske virksomhed en lille spiller blandt multinationale koncerner, som bl.a. Sherwin Williams, PPG og Akzo Nobel. En position som man på alle plan er lykkes med at vende til en konkurrencemæssig fordel ved at markere sig med et ufravigeligt fokus på både danske og internationale fokusmål såvel som nærvær, fleksibilitet, erfarings- og vidensdeling med en voksende kundekreds.

 

Og specifikt med afsæt i ønsket om nærhed og fleksibilitet har virksomheden under coronapandemien netop etableret sig fast i Sydøstasien for bl.a. at komme tæt på den stadig voksende asiatiske møbelindustri. Det asiatiske kontor, som er etableret under navnet Lurrell Sustainable Solutions, ligger i Vietnam, og tegnes af ansat et håndplukket team af erfarne branchekendte medarbejdere, som kender de asiatiske markeder, kunderne og ikke mindst de udfordringer, som kendetegner hverdagen derude.

 

I spidsen for kontoret står Ulrik Soll, som har en dybdegående branche- og markedserfaring og er et kendt ansigt i regionen, og det nye set-up er designet med afsæt i erfaringer med nærhed i samarbejdet med kunderne såvel som i den naturlige sammenhæng mellem forskellige forretningsenheder og vil samtidig blive samlingspunkt for virksomhedens aktiviteter i Thailand, Kina, Vietnam og Polen, som markedsmæssigt har mange lighedspunkter.

 

’Vi ved, at vi med nærhed, indsigt og forståelse for produktionsforhold og arbejdsvilkår kan bidrage aktivt til at løfte bl.a. den asiatiske møbelindustri mod en højere grad af bæredygtighed – og skabe en åben og menneskelig dialog, der kan forbedre både miljø- og arbejdsmiljøforhold.’, siger Ole Enevold Jensen, som er administrerende direktør og tilføjer at den korte reaktionstid, som det lokale islæt også giver konkurrencemæssige fordele: ’Det er nemmere at skabe kontinuitet og fremdrift i forandringerne, når vi er tilstede i markedet – specielt nu, hvor det at rejse frem og tilbage ikke er trygt og forsvarligt i forhold til at bidrage til at få kontrol over pandemien og vende tilbage til normalen.’

 

’Med en kombination af danske & lokale medarbejdere skaber vi de bedste forudsætninger for både at række ud mod de lokale markeder og trække på den know-how, som vores skandinaviske specialistteam har opbygget. Det betyder, at vi kan bidrage til fremtidsorienterede løsninger, der ikke kun handler om vores produkt, coatingen, men også om optimering af energiforbrug, bortskaffelse og overordnede grønne løsninger, der styrker klimaindsatsen parallelt med indsatsen for et bedre arbejdsmiljø.’

 

Og ifølge bestyrelsesformand, Nina Reinert, er den nye base i Asien blot ét af flere nye initiativer, der skal sikre Nowocoats fortsat ambitiøse vækstkurve:

 

’Vores innovative R&D arbejder kontinuerligt mod at udvikle miljørigtige produkter, som ligger helt i tråd med såvel danske som internationale klimamål. Samtidig har vi fortsat både uudnyttet kapacitet i produktionen, uudforskede vækstmuligheder og ikke mindst troen på, at vi med vores anderledes, skandinaviske approach kan sætte vores aftryk på fremtiden.’

 

Lurrell asia feb 2021 ENG docx Lurrell asia feb 2021 ENG

Er du interesseret i at udvikle et samarbejde med Nowocoat A/S, så kontakt os for en uforpligtende samtale om mulighederne.