Nowocoat Industrial A/S

Kök och Badrum Glans 20

Kök & badrum är en helmatt vattenbaserad färg för både nya och tidigare behandlade ytor.


Användningsområde: Kök & badrum lämpar sig för ytor som betong, spacklade ytor, trä- och gipsskivor, tapeter och tidigare målade ytor.


Nymålning: Förbehandling: Rengör ytan så att den är fri från damm, smuts och lösa partiklar.
Egenskaper: Kök & badrum har otroligt bra fäste på väggen och är riktigt bra för både nya och tidigare slipade ytor. Färgen är luktfri under applicering och torkning.
Den torkar snabbt och kan övermålas igen efter ca 3 timmar. Den gulnar inte och täcker mycket väl. Förbehandling: Tidigare behand- lade ytor rengörs med ett grundrengöringsmedel. Skölj sedan med vatten. Blanka ytor slipas med sandpapper för att säkerställa bättre härdning av färgen. Vid målning av tapet, ska man säkerställa att tapeten sitter fast på underlaget.

Färdigmålning: Måla en till två gånger med Kök & badrum. OBS! Måla aldrig vid temperaturer under +5 grader.

Kök och Badrum Glans 20