Nowocoat Industrial A/S

Grundolja

Grundolja är en oljebaserad grundolja med låg viskositet och god genomträngningsförmåga. Grundolja används till förbehandling av både obehandlat och tidigare behandlat trä. Grundolja skyddar ändträ, plankor och andra utsatta områden. Grundolja ska endast användas utomhus och användas till exempelvis staket, fönster, trädgårdsmöbler osv.