nowocoat logo

Nowocoat StoneCleaner

Produktbeskrivelsestonecleaner

Flydende koncentreret universal rengøringsmiddel med stor opløselighed af olier, fedt, skidt og andre former for urenheder og smuds på mineralske overflader af f.eks. betonsten, fliser m.m..Indeholder effektive biologisk nedbrydelige an- og nonioniske tensider m.m. alt valgt m.h.t. til effektivitet samt at være skånsom for bruger og natur.

Anvendelse

Anvendes til rengøring af mineralske overflader såsom beton-sten, fliser, klinker m.m. i indkørsler og terrasser med belægningssten, samt på offentlige pladser, gader, fortove og industrigulve,Det er vigtigt når afrensningen med StoneCleaner har fundet sted, at man skyller den rensede overflade grundigt efter med vand.Hvis overfladen bagefter behandles med StoneColor, skal man sørge for at overfladen/belægningen er helt tør.

Før anvendelse skal man vurdere overfladens beskaffenhed samt hvor meget den er tilsmudset/forurenet og ud fra det, vælge hvilken fortynding man vil anvende.

 

Dosering:
I grove tilfælde kan man anvende StoneCleaner ufortyndet og lade den ligge på overfladen i nogle få minutter før man starter manuel med stiv gadekost, spuling med vandslange eller afrensning med højtryksrenser.
Den koncentrerede StoneCleaner fortyndes med vand i forholdet 1 ltr. StoneCleaner til 4 ltr. vand

Tekniske data

Konsistens: Flydende universal rengøringsmiddel
Farve: Naturel/farveløs
Lugt: Svagt sæbeagtig
PH: Ca. 12,7
Fortynding: Fra koncentreret til fortynding 1:4 dele med vand
Arbejdstemperatur: Fra 5 gr. C til 35 gr. C
Rengøring: Arbejdsredskaber skylles grundigt med vand
Opbevaring: Opbevares fristfrit og utilgængeligt for børn
Malkode 93: 00-3 (1993)

 

 

Få flere informationer om StoneCleaner på www.stonecolor.dk

 

Angivelserne er baseret på vores nuværende viden, og er ingen garanti for produktet. Overholdelse af regionale og nationale love er underlagt modtageren af vores produkter. Vi kan derfor ikke garantere for urigtig anvendelse af vores produkter. Malingen skal betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, fugtighed m.v. Denne beskrivelse er uforpligtende og der tages forbehold for fejl og mangler i beskrivelsen.